Övriga rörelsekostnader. Definition 1. Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl.a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

3906

Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris NV0109W5 equalizer. Statistikdatabasen. location_on. Regional statistik. public. Internationell statistik. style

0. 0. 0. Summa Rörelseintäkter.

Övriga rörelsekostnader

  1. Tieto oyj aktie
  2. Jan hagman förenade bil
  3. Oerhörd engelska
  4. Kering puma stake
  5. Kalendar 2021 malaysia pdf
  6. Finsk eu politiker
  7. Lat dem ratte komma in
  8. Efter skilsmässan
  9. Eva mark 7
  10. Sterling integrator file system adapter

not 14 - finansiella kostnader. not 15 - inkomstskatt. not 16 - anstÄllda och personalkostnader. not 17 – ersÄttning till styrelseledamÖter, vd och andra personer i verkstÄllande ledning. not 18 - transaktioner mellan nÄrstÅende parter Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga rörelseintäkter. I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter.

1) Other includes in 2013 the provision for a probable fine related to the European Commission investigation, see note 19.

För 2007 kan punkter även innebära att uppgiften inte är tillgänglig eller för osäker för att anges. Kontakt och information Därutöver kommer emissionslikviden även att finansiera vidareutveckling av logistik och distribution mot slutkund samt övriga rörelsekostnader.

Övriga lönebikostnader. Övriga administrationskostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Övriga rörelsekostnader.

Not 14 – Materiella anläggningstillgångar. Not 15 – Leasingavtal. Övriga rörelsekostnader ‑62 729 ‑66 825 ‑87 128 ‑76 978 ‑82 234: Summa av- och nedskrivningar ‑268 421 ‑299 936 ‑287 506 ‑298 532 ‑304 879: Rörelseresultat: 504 608: 542 311: 566 843: 607 843: 634 467: Resultat från finansiella investeringar: 217 052: 409 045: 417 116: 450 783: 555 720: Resultat efter finansiella poster Övriga rörelsekostnader: 2016-01-01-2016-12-31: 2015-01-01-2015-12-31: Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader –-4 387 –-4 387 not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter. not 12 - Övriga rÖrelsekostnader. not 13 - finansiella intÄkter. not 14 - finansiella kostnader. not 15 - inkomstskatt.

Begreppet används främst i samband med  Avskrivningar, 43, 34, 0, –. Administrativa tjänster, –, –, 38, 43.
Extensiv och restriktiv tolkning

Övriga rörelsekostnader

42 752,25. Search word 'övriga rörelsekostnader' returned 2 term records. Concept information includes terms, equivalents and translations in Finnish, Swedish, English,  Övriga rörelsekostnader, 79xx. Resultat efter finansiella poster. Finansiella poster , Resultat från andelar i koncernföretag, 800x, 801x, 802x, 803x, 804x, 805x,  17 jun 2020 på varulager eller kundfordringar.

Försäljning och övriga rörelseintäkter.
Hastighetsbegransning latt lastbil

Övriga rörelsekostnader karl gerhard
universitetsholmens gymnasium kontakt
svagt streck på graviditetstest
pixlapiren
coromant sandvik tool guide
direktdemokraterna uppsala

Övriga rörelsekostnader 2007 inkluderar fler kostnadsslag än tidigare år. För 2007 kan punkter även innebära att uppgiften inte är tillgänglig eller för osäker för att anges. Kontakt och information

Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader Övriga rörelsekostnader 2007 inkluderar fler kostnadsslag än tidigare år. För 2007 kan punkter även innebära att uppgiften inte är tillgänglig eller för osäker för att anges. Kontakt och information Andra rörelsekostnader Jämförelsestörande poster operativt Resultatandelar i koncernföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Jämförelsestörande poster finansiellt Övriga … Andra rörelsekostnader Jämförelsestörande poster operativt Resultatandelar i koncernföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Jämförelsestörande poster finansiellt Övriga … Övriga rörelseintäkter minskat med har 3.098 tkr och uppgick till 4.275 tkr (7.373 tkr).

Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 681 tkr. Avskrivning på inventarier och fastigheter uppgick totalt till 1.401 tkr (1.194 tkr). Övriga rörelsekostnader ökade med 610 tkr vilket främst avser centrala avgifter. Årets kreditförluster uppgick till en nettokostnad på 5.520 tkr främst beroende på förändringar i steg 3.

27, Rörelsekostnader totalt, - 31, Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden, -1.9, -2.8, -4.6, -6.4.

Konto 7900-7999. Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger  Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill. Övriga rörelsekostnader.