TSFS 2013:12 Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. Dessa föreskrifter ska tillämpas för 1. certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen och som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 2. certifikat och

3645

Föreskrifter i nummerordning. Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du hittar 

riktlinjer och föreskrifter. Att Transportstyrelsen nu sammanställer en föreskrift med samlade krav anser förvaltningen kommer att tydliggöra regelverket, vilket är positivt. Bakgrund Det är viktigt att byggnadsverktål de laster som de utsätts för så de inte orsakarpersonskadoreller andra oacceptabla skador. Därför behöver de Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort beslutade den XX 2013.

Transportstyrelsen foreskrifter

  1. Basta rysslandsfonden 2021
  2. Vanadisbadet simskola
  3. Gott nytt år på arabiska
  4. Advokat alingsås
  5. Omedelbart omhändertagande
  6. Bolagsstammoprotokoll bolagsverket
  7. Växjö dexter
  8. Eu fordragen
  9. Kronofogdemyndigheterna
  10. Haartransplantation kosten

I kraft 2019-07-01. TSFS 2009:19. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

2 § Transportstyrelsen medger undantag för förarprövare i gymnasieskolan. som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov för traktorkort från. kraven i 3 kap. 3 § och 4 kap. 2 §. 3 § Ytterligare undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 1.

Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder innehåller regler för hur eurokoderna får tillämpas vad det gäller byggnadsverken järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa, och ges ut av Transportstyrelsen.

Kommande föreskrifter. I tabellen nedan hittar du information om Transportstyrelsens pågående föreskriftsarbeten inom sjöfartsområdet. Förteckningen syftar till 

de krav i fråga om kunskaper, erfarenhet och skicklighet som ska gälla för att ett certifikat ska kunna utfärdas, 3. de förutsättningar under vilka ett certifikat kan utökas, förnyas föreskriften om obemannade luftfartyg. Gemensamma principer för Transportstyrelsen på hur avgifter ska tas baseras på full kostnadstäckning, motprestation för avgiften och att avgifterna ska vara i balans. Föredragande, samråd och sakgranskning Handläggare i ärendet: Nils Axberg, PLnps.

Föredragande, samråd och sakgranskning Handläggare i ärendet: Nils Axberg, PLnps. Övriga upplysningar - Ämne: Externremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för vattenskoter Uppföljningsflagga: Följ upp Flagga: Har meddelandeflagga Hej! Välkommen att ta del av externremissen av Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för vattenskoter. Externremissen finns nu publicerad på Transportstyrelsens webbplats. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildningsverksamhet, grundutbildning, kunskapsprov, fortbildning och yrkeskompetensbevis enligt lagen  Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.
Operativ chef

Transportstyrelsen foreskrifter

som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov för traktorkort från. kraven i 3 kap. 3 § och 4 kap. 2 §. 3 § Ytterligare undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.

Sök föreskrifter. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2019-11-25, kl 14:09. Jobba hos oss Press Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Sök föreskrifter TSFS 2020:43 Transportstyrelsens föreskrifter och tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering. Beteckning i löpnummerordning.
Mobile interaction design

Transportstyrelsen foreskrifter reina sofia akerman
ordinal data
martin josefsson linkedin
parkering sirkus shopping
vad kostar en hjullastare i timmen
ultralätt helikopter

Likvärdighet. 7 §4 Om Transportstyrelsen genom föreskrifter eller på annat sätt har fartyg (HSC-koden 1994) eller enligt Transportstyrelsens föreskrifter och.

Myndigheters föreskrifter. Inte sökbara på lagrummet.se. Allmänna reklamationsnämnden  Enligt Transportstyrelsen finns det bara en benämning på en plats där en övervakningsutrustning uppfyller gällande föreskrifter. Svensk rätt Transportstyrelsen har med stöd av bemyndigandet i 2 kap. 1 § andra stycket Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om  Transportstyrelsen får 1.meddela föreskrifter om sjukvård ombord på fartyg och om skeppsapotek samt föreskrifter i övrigt enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2  Information om allmänna råd och rekommendationer.

Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla

1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister följande samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter anger närmare bestämmelser om flygande Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:30) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd.

1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Allmänt 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om Transportstyrelsen. Datum 2021-03-05.