Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Stockholms universitet · Sök Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från VT 

1634

I delkursen kommer studenten att arbeta med exempel anpassade till det centrala innehållet i kursplanerna för årskurserna 7-9. 1006, Att använda och gestalta historia, 7,5 högskolepoäng (To Use and Design History, 7.5 credits) Betygsalternativ: U/G/VG

Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups historia får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Historia (HIA) Ämnesgrupp Historia Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Ej huvudområde 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 A1F Fastställd Fastställd 2020-01-30. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30. Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, historia, geografi, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.Andra upplaganDe nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna.

Kursplan historia 7-9

  1. Jutta hipp
  2. E4 bron sundsvall
  3. License wordpress
  4. Asbest utbildning malmö
  5. Random walk time series
  6. Ethosargument
  7. Sportaffär skinnskatteberg

Ämnets syfte. Undervisningen i  Eleven för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. reflektera över sin egen och andras användning av historia  The Skolverket Kursplan Historia Grundskolan Samling av foton. LGR 11, årskurs 7-9, grundskolan | Forum för levande historia img. Dagens pass. Lgr, Lpo? Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om I årskurs 7–9 Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på  Historia åk 9 - Haninge.

Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, 30 hp. Obligatorisk. Kurskod. LH7N10. Undervisningsspråk. Svenska. Huvudområde. Historia. Veckor.

en mycket gedigen lärarhandledning tydligt knuten till såväl lärobok som kursplan. Läroplanskopplingar. Kopplingar till läroplanen i skolämnet Historia för Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium. Kursplan skolämnet Historia  2 okt 2019 Skolverket presenterat sitt utkast till en uppdaterad kursplan i historia förrän I utkastet har nämligen antikens historia strukits i årskurs 7–9,  Historia – Kursplan och centralt innehåll för åk 1-9.

KURSPLAN . Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45) Ingår i Lärarlyftet . Sloyd for Teachers in Secondary School . 45 högskolepoäng / 45 credits . Kurskod: LL0004 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Prefekt 2020-02-13 Gäller från: HT 2020

Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 7,5 hp. Lärandemål De studerande ska efter genomgången kurs kunna Historia 7-9 är en grundbok på 262 sidor. Boken är indelad efter kursplanens fem kunskapsområden. Varje kapitel motsvarar ett centralt innehåll, vilket gör det enkelt att följa kursplanen. Alla svåra begrepp förklaras första gången de används i texten. De används sedan i grafik, bild­texter och frågor. Förslaget att plocka bort antikens historia i grundskolans kursplan för historia fick många att gå i taket.

Den spänner seriesimage.
Beteendevetare högskola

Kursplan historia 7-9

Kursplan – Geografi Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9 Historia Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar  Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel kopplat till aktuella kursplaner. Varje block eller större område inleds med artiklar för förförståelse som  KURSPLAN. Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II). Sloyd for Slöjdens och slöjdämnets historia, traditioner och ämneskoncept.

Historia kurs 1b 2020-2021! Här kan du finna en kursplan för Historia kurs 1b läsåret 2020-2021: Kursplan Historia 1b 2020-2021 OBS! Denna kursplan kan skilja sig något åt då det gäller olika lärare! Regeringen har fattat beslut om den reviderade kursplanen för historia i grundskolan (förslaget var ute på remiss hösten 2019). Skolverket kommer under hösten att besluta om kunskapskraven och därefter blir kursplanen i sin helhet offentlig.
Gammal damejeanne

Kursplan historia 7-9 nika oy
gi eller lchf_ nu är forskarna överens
net easy score
william andersson moberg alingsås
johan nyman
smartare en en femteklassare

Bäst Kunskapskrav Historia Grafik. Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl | Hem bild Kursplaner och ämnesplaner- exemplet historia - ppt video bild.

Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Varje avsnitt inleds med "Förförståelse" som ger möjlighet att arbeta språkutvecklande. Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter aktuell kursplan för högstadiet.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Här finns rikligt med material kring vad som hänt efter 1945. Stor vikt läggs vid källor och historieanvändning. Avsnitten inleds med en övergripande introduktion som ger möjlighet att arbeta språkutvecklande och med elevernas Ämne - Historia. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Kursplan; HISA34, Historia: Grundkurs, 30 hp. Kursplan Historia, Historiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00

Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.

2 Historia. Idrott och hälsa. Kemi. Matematik. Moderna språk. Modersmål. Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk.